Polityka prywatności


Administratorem serwisu pod domeną www.redart.pl, zwanego dalej Serwisem jest RedArt Studio Jan Dziędziel, z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Bystrzańska 43/2 NIP: 9371409685, zwanym dalej RedArt Studio.

Część podstron serwisu zawiera formularze umożliwiające przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do RedArt Studio, zwanymi dalej Formularzami. Za pomocą Formularzy użytkownik może przesłać do RedArt Studio następujące dane: nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, treść zapytania.

Dane osobowe ujawniane w Formularzach są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz RedArt Studio, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest RedArt Studio.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej info@redart.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

RedArt Studio zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy RedArt Studio byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.